Rèn luyện tư duy chiến lược trong 1 phút

59.000

Cuốn sách RÈN LUYỆN TƯ DUY CHIẾN LƯỢC TRONG 1 PHÚT bao gồm “suy nghĩ tinh nhanh” và “kiến thức tổng hợp”. Trong đó, “suy nghĩ tinh nhanh” có nghĩa là suy nghĩ một cách thông minh, khôn khéo và nhanh chóng.

Hay nói cách khác, đó là những lý luận, cách thiết lập kế hoạch, cách thức tư duy được bồi dưỡng và trau dồi từ những chiến lược kinh doanh.

Mua ngay

Đọc thử