Rèn luyện kỹ năng tư duy logic trong 1 phút

79.000

Cuốn sách “Rèn luyện kỹ năng tư duy logic trong 1 phút” đưa ra những lý luận cùng thực tế đầy thuyết phục không chỉ các kiến thức tổng hợp mà có cả các kiến thức chuyên môn.

“Rèn luyện kỹ năng tư duy logic trong 1 phút” gồm 6 chương như sau

Chương 1: Làm mất góc chết. Nuôi dưỡng cách nhìn tổng thể
Chương 2: Lý giải cơ sở của năng lực tư duy logic
Chương 3: Sắp xếp thông tin theo cách chia tầng
Chương 4: Lập danh sách ưu tiên để tối đa hóa hiệu quả đầu tư
Chương 5: Điều tra nguyên nhân và đưa ra biện pháp triệt để
Chương 6: Học kỹ năng truyền đạt

Mua ngay

Đọc thử