Quyết đoán trong 1 phút

60.000

Quyết đoán trong 1 phút được trình bày hết sức cụ thể  về các dẫn chứng, ví dụ cụ thể để độc giả có thể hiểu hơn về tính quan trọng của quyết đoán. Đồng thời để giúp người đọc biết làm sao để quyết đoán trong 1 phút, tác giả đưa ra các phương pháp như quyết định phẳng, quyết định nhóm, quyết định “trục bản thân”.

Mua ngay

Đọc thử