Phương pháp nuôi dạy con thành tài của cha mẹ Nhật

79.000

Phương pháp nuôi dạy con thành tài của cha mẹ Nhật là cuốn sách tuyệt vời nhằm giáo dục cho trẻ trên toàn thế giới:

– Thể hiện trí tuyệt vời trong cách giáo dục của mẹ Nhật

– Tiết lộ quan niệm giáo dục đặc biệt của mẹ Nhật

– Dù bạn không phải là thiên tài nhưng bạn có thể trở thành cha mẹ của thiên tài

– Dù bạn không thể trở thành vĩ nhân, nhưng bạn có thể trở thành cha mẹ của vĩ nhân

Cuốn sách là những kiến thức chia sẻ vô cùng bổ ích để phụ huynh biết cách giáo dục con như thế nào cho phải và như thế nào là đúng.

  • Xác định mục đích học tập đúng đắn, học là để phục vụ, những tấm bằng khen kia chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn
  • Cách quản lý thời gian học tập phù hợp, có nghỉ ngơi thư giãn và học tập.

Mua ngay

Đọc thử