Nghệ thuật lôi cuốn đối phương trò chuyện trong 1 phút

58.000

Cuốn sách được viết trong gần 200 trang giấy nhưng bao quát về nghệ thuật lôi cuốn đối phương qua các chương:

Chương 1: Lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện nghĩa là gì?

Chương 2: Dùng lối nói phi lý để lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện

Chương 3: 4 quy tắc cơ bản của nghệ thuật lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện trong 1 phút

Chương 4: Kỹ thuật lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện được học từ phát thanh viên

Chương 5: Nghệ thuật gật đầu tạo ra sự tin tưởng\

Chương 6: Nghệ thuật đồng cảm khiến đối phương tin tưởng

Chương 7: Nghệ thuật lôi cuốn đối phương vào cuộc nói chuyện trong 1 phút kinh doanh

Mua ngay

Đọc thử