Nghệ Thuật Ghi Chép Trong 1 Phút

75.000

Việc ghi chép để sau này xem lại chỉ cần “mỗi trang 1 giây” chính là bí quyết của nghệ thuật ghi chép!

Nội dung cuốn sách Nghệ Thuật Ghi Chép Trong 1 Phút được xây dựng trong 10 chương. Qua 10 chương này sẽ giúp độc giả cải thiện kỹ năng viết của mình một cách hiệu quả.

Mua ngay

Đọc thử