Nâng tầm tư duy với phương pháp ghi nhớ 1 phút

60.000

Nếu sử dụng ‘Phương pháp ghi nhớ 1 phút’ bạn cũng có thể trở thành thiên tài ghi nhớ. Với những nội dung chính như sau:

Chương 1: Giải thích về “cơ chế ghi nhớ”.

Chương 2: Sửa chữa những lầm tưởng của bạn về việc ghi nhớ.

Chương 3: Sẽ truyền đạt đến các “Phương pháp ghi nhớ dài hạn – ngắn hạn – đơn giản -trực quan”.

Chương 4: Giới thiệu về “phương pháp bốn màu sắc” để hỗ trợ khả năng ghi nhớ của não phải, phương pháp này sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả học tập đáng kể.

Chương 5: Là “phương pháp bánh sanwich” biến ghi nhớ ngắn hạn thành dài hạn.

Chương 6: Là “phương pháp kiểm soát phong độ đỉnh cao” giúp bạn trở thành thiên tài vào đúng thời điểm.

Mua ngay

Đọc thử